Kundeservice  | 
  1. Betingelser & vilkår
  2.  |  Salg til mindreårige

Salg til mindreårige

North Trampoline kan ikke inngå avtaler med mindreårige, uten at det forekommer en formell godkjenning av en myndig på vedkommendes vegne. Bindene kjøpsavtaler kan kun inngås med personer over 15 år. Kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.
X

Innstillinger for informasjonskapsler