Kundeservice  | 
  1. Betingelser & vilkår
  2.  |  Risikoen for varen

Risikoen for varen

Risikoen for varen overføres til kjøperen når varen er mottatt av kjøper i henhold til gitt avtalegrunnlag. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unngår å personlig overta en vare som er stilt til vedkommendes rådighet i avtalen, har kjøperen selv ansvar for eventuell risk for tap eller mulige skader.
X

Innstillinger for informasjonskapsler