Rask levering Besøk oss i Oslo & Stavanger! 30 dagers åpent kjøp

Garanti

Garanti

Alle våre produkter har minst 1 års garanti, men i mange tilfellerer garantien lengre enn dette. For våre bedriftskunder gjelder kun garanti på de produkter som er desginet for kommersiellt bruk. 
 

Garantitider 

Modell Bruk Ramme  Fjær  Kantbeskyttelse Hoppeduk
           
Pioneer 300, 360, 430 Privat 7 år 5 år 2 år 5 år
Adventurer 350, 420, 500 Privat 7 år 5 år 2 år 5 år
Explorer 350, 360, 420, 460, 500, 510 Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
Challenger 300, 360, 430 Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
Performer Revolution Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
Athlete Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
           

Modell Bruk Stolper Nett Øvrig
         
Nett Explorer/Challenger/Performer Privat 2 år 2 år 0 år
Nett Adventurer/Pioneer Privat 2 år 2 år 0 år

 

     
Modell    
Stige 1 år 0 år
Overtrekk Oval 1 år 0 år
Nedre sikkerhetsnett Oval 1 år 0 år
Forankringssett 1 år  0 år


 

Allmenne garantivilkår 

 

1. North Trampoline's garantivilkår angis nedenfor. 
Utover disse vilkårene har konsumenten lovgivende rettigheter i henhold til forbrukerkjøpsloven.
 
2. Garantien gjelder are for material- eller konstuksjonsfeil på varene og deres deler.
Slitasjedeler (som f.eks Gummistropper og foam) dekker ikke av garantien.
 
3. Garantien opphører å gjelde i følgende situasjoner:
 
• ved feilaktig og/eller skjødesløs bruk av produktet.

• hvis produktet ikke er montert og vedlikeholdt ifølge bruksanvisningen.

• hvis reparasjoner av produktet ikke er fagmessig utført.

• hvis deled som er montert i ettertid ikke oppfyller de tekniske spesifikasjonene eller ikke har blit montert korrekt. 

• hvis produkt beregnet for privat bruk har vær brukt til kommersielle formål og/eller i offentlige miljøer.
 
4. Vurdering av garantitilfeller utfra disse garantivilkårene gjøres av North Trampoline. 
 
5. For å kunne påberope seg garantien skal forbrukaren kunne vise at produktet er kjøpt hos Nroth Trampoline. Forbrukaren anbefales derfor å ta var på sitt kjøpsbevis. Forbrukeren ska kunne vise påståtte defekter eller skader for at forhandleren skal kunne gøre en vuredering av om det dreire seg om et garatitilfelle eller ikke. 
 
6. Garantien gjelder kun den opprinnelife kjøperen, og garatiene slutter med andre ord å gjelde hvis varen selges videre.
 
* En konsument er en fysisk person som handler hovedsakelig for bruksområder som faller utenfor næringsvirksomheter. Forbrukerkjøpsloven gjelder kun ved salg til konsument. 

 

Unntak for garantien:

·         Overflaterust

·         Materialskader som skyldes slitasje eller annen ytre påvirkning

·        Mugg eller flekker som er foråsaket av fuktighet eller løv som råtner og lignende.

·         Solblekede deler.

·         Slitasjedeler som f.eks. gummistropper og foam.

 

Har du spørsmål vedrørende garantier, ring oss gjerne på 031-787 26 60 eller mail oss info@northtrampoline.se