Support  | 
  1. Garanti

Garanti

Alle våre produkter har minst 1 års garanti, men i mange tilfeller er garantien lengre enn dette. For våre bedriftskunder gjelder kun garanti på de produkter som er desginet for kommersiellt bruk. 
 

Garantitider 

Trampoliner Bruk Ramme  Fjær  Kantbeskyttelse Hoppeduk
Pioneer Privat 7 år 5 år 2 år 5 år
Adventurer Privat 7 år 5 år 2 år 5 år
Explorer Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
Challenger Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
Performer Revolution Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
Athlete Privat 10 år 5 år 2 år 5 år

Sikkerhetsnett Bruk Stolper Nett Øvrig
Nett Explorer/Challenger/Performer Privat 2 år 2 år 0 år
Nett Adventurer/Pioneer Privat 2 år 2 år 0 år

 

Tilbehør Privat 1 år

 

Allmenne garantivilkår 

 

1. North Trampolines garantivilkår angis nedenfor. 
Utover disse vilkårene har forbrukeren lovgivende rettigheter i henhold til forbrukerkjøpsloven.


 2. Garantien gjelder kun for material- eller konstruksjonsfeil på varen og dens deler. Deler som omfattes av normal slitasje (f.eks. gummistropper, stolpebeskyttelse og fjærer) dekkes ikke av garantien.


3. Garantien opphører å gjelde i følgende situasjoner:

• ved feilaktig og/eller skjødesløs bruk av produktet

• hvis produktet ikke er montert og vedlikeholdt ifølge bruksanvisningen.

• hvis reparasjoner av produktet ikke er fagmessig utført.

• hvis deler som er montert i ettertid ikke oppfyller de tekniske spesifikasjonene eller ikke har blitt montert korrekt.

• hvis produkt beregnet for privat bruk har vær brukt til kommersielle formål og/eller i offentlige miljøer.

4. For trampoliner som har stått montert nær kysten (nærmere enn 1,6 km fra kysten), så reduseres garantitiden med 25%.

5. Ved ekstreme værforhold og kraftig vindstyrke, forventes det at trampolinen demonteres og oppbevares trygt. Er ikke dette gjort så gjelder ikke garantien.

6. Vurdering av garantitilfeller utifra disse garantivilkårene gjøres av North Trampoline.


7. For å kunne påberope seg garantien, skal forbrukeren kunne vise at produktet er kjøpt hos Northtrampoline. Forbrukeren anbefales derfor å ta vare på sitt kjøpsbevis. Forbrukeren skal kunne vise påståtte defekter eller skader for at forhandleren skal kunne gjøre en vurdering av om det dreier seg om et garantitilfelle eller ikke.

8. Garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen, og garantien slutter å gjelde hvis varen selges videre. 

 
* En forbruker er en fysisk person som handler hovedsakelig for bruksområder som faller utenfor næringsvirksomheter. Forbrukerkjøpsloven gjelder kun ved salg til konsument. 

 

Unntak for garantien:

·         Overflaterust

·         Materialskader som skyldes slitasje eller annen ytre påvirkning

·         Mugg eller flekker som er foråsaket av fuktighet eller løv som råtner og lignende.

·         Solblekede deler.

·         Slitasjedeler som f.eks. gummistropper og foam.

 

Har du spørsmål vedrørende garantier, ring oss gjerne på 21 95 92 28 eller send oss en epost
X

Innstillinger for informasjonskapsler