Kundeservice  | 
  1. Betingelser & vilkår
  2.  |  Force Majeure

Force Majeure

Ved tilfeller som krig, terrorhandlinger, naturkatastrofer, vanskeligheter på arbeidsmarkedet som streik/arbeidskonflikter, myndighets og politiske avgjørelser og bestemmelser, uteblitte leveranser fra underleverandører, fordyrende omstendigheter og lignende situasjoner som er utenforstående i forhold til selgerens kontroll til å forutse eller unngå følgende av, som ved anledning kan påvirke avtaler som er inngått, kan eventuelt gi grunnlag som fritar selgeren fra tidligere avtalegrunnlag.
X

Innstillinger for informasjonskapsler