Kundeservice  | 
 1. Garanti
 2.  |  Allmenne Garantivilkår

Generelle garantivilkår 

Garantien gjelder kun for material- eller konstruksjonsfeil på varen og dens deler. Deler som omfattes av normal slitasje (f.eks. gummistropper, stolpebeskyttelse og fjærer) dekkes ikke av garantien.

Garantien opphører å gjelde i følgende situasjoner: 

 • ved feilaktig og/eller skjødesløs bruk av produktet.
 • hvis produktet ikke er montert og vedlikeholdt ifølge bruksanvisningen. ?hvis reparasjoner av produktet ikke er fagmessig utført. 
 • hvis deler som er montert i ettertid ikke oppfyller de tekniske spesifikasjonene eller ikke har blitt montert korrekt. 
 • hvis produkt beregnet for privat bruk har vært brukt til kommersielle formål og/eller i offentlige miljøer.

 

 • Vurdering av garantitilfeller ut ifra disse garantivilkårene gjøres av North Trampoline. 
 • For å kunne påberope seg garantien skal forbrukeren kunne vise at produktet er kjøpt hos North Trampoline. Forbrukeren anbefales derfor å ta vare på sitt kjøpsbevis.
 • Forbrukeren skal kunne fremvise påståtte defekter eller skader slik at forhandleren skal kunne gjøre en vurdering av om det dreier seg om et garantitilfelle eller ikke. 
 • Garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen, og garantien slutter å gjelde hvis varen selges videre. 

Unntak for garantien

 

 • Overflaterust.
 • Materielle skader som skyldes slitasje eller annen ytre påvirkning. 
 • Mugg eller flekker som er forårsaket av fuktighet eller løv og lignende som råtner.
 • Solblekede deler 

 

 •  

 •  

 
X

Innstillinger for informasjonskapsler